II Termin, Lokal Mieszkalny, Oświęcim

2019-05-23

                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc,, że w dniu 27.06.2019r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w sali 208 odbędzie się:
 
 
                                                                  DRUGA LICYTACJA 
 
 
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w  Oświęcimiu  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr: KR1E/00045690/4. 
Właścicielem  w/w nieruchomości jest :  Pierzchała Jolanta, córka  Bronisława i Zofii. 
Lokalizacja nieruchomości:   32-600 Oświęcim ul. Śniadeckiego 14/3
 
 
LOKAL MIESZKALNYzłożony z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego (piwnica) o łącznej powierzchni użytkowej 68,13 m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział 6813/38172 części w nieruchomości wspólnej objętej KW Nr KR1E/00030346/0. Lokal położony na I kondygnacji (parter) w budynku o II kondygnacjach nadziemnych.  Pokój 1:   panele podłogowe; na ścianach tapeta. Pokój 2: na podłodze panele podłogowe; na ścianach tapeta. Kuchnia: na podłodze panele podłogowe na deskowaniu  na ścianach glazura w obrębie zabudowy  kuchennej;  w pozostałej części tapeta. Łazienka z WC: na podłodze terakota; na ścianach w części glazura, powyżej  tynk malowany  farbą emulsyjną. Przedpokój: na podłodze panele podłogowe; na ścianach tapeta i glazura.  Pomieszczenie piwnicy: na podłodze posadzka betonowa; na ścianach tynk malowany farbą emulsyjną. Lokal nie posiada balkonu. Stolarka okienna: z PCV. Stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne płycinowe pełne i przeszklone; drzwi wejściowe stalowe pełne z okleiną. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, CWU (podgrzewacz gazowy), C.O., domofon. 
Postanowieniem z dnia 8 września 2014 roku Sygn. akt 1333/13 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Wydziału I Cywilnego ustanowiono  służebność dożywotniego i nieodpłatnego korzystania z nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 14 w zakresie jednego pokoju, kuchni, łazienki z toaletą oraz
przedpokoju, której wartośc wynosi 23 573,00 zł. 
 
Wskazuję: 

suma oszacowania nieruchomości  -  177 094,00 zł 

cenę wywołania  ( 2/3 ceny oszacowania)   -   118 062,67  zł

wysokość rękojmi -   17 709,40 zł
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć  w/w rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania  w/w  nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.
 
ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul.Kościuszki 15 , 77105011131000002262475664
 
lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy  plac Kościuszki 14  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. 
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w  Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia  o przysądzeniu własności. 
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. 
Dodatkowe informacje pod nr tel :  690 207 873   lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl 
Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.
 
 
 
KOMORNIK Waldemar Gajkowski