II Termin, Gorzów

2019-07-10

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17.07.2019r. o godz. 14:00  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, w sali 208   odbędzie się:
 
 

D R U G A    L I C Y T A C J A
 
 
 
nieruchomości,  dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi KW nr KR1E/00035387/4
 
Właścicielem  w/w nieruchomości jest 
 
Mech Paweł
 
Lokalizacja nieruchomości:   
32-660  Gorzów, ul. Oświęcimska 37
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
 
nieruchomość   obejmuje działę o nr  ew. 1285/8 o pow. 13a 44 m2
Działka o foremnym i regularnym kształcie – trapez prostokątny, płaska, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem niemieszkalnym - garaż. 
 
Budynek mieszkalny jednorodzinny; pow. użytkowa: 157,00 m2, budynek z lat 90-tych ub. wieku, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony; budynek w zabudowie wolnostojącej; wykończony praktycznie w całości, do częściowego wykończenia zostało poddasze oraz łazienka zlokalizowana na tej kondygnacji; parter: kuchnia – 12,05m2, salon – 18,15m2, pokój – 11,90m2,  pokój – 22,00m2, pokój – 12,70m2, pokój – 15,14m2, przedpokój – 6,50m2, łazienka – 4,60m2; poddasze użytkowe: pokój – 5,25m2 pokój – 6,01m2,przedpokój – 3,70m2, przedpokój – 9,30m2, łazienka – 8,00m2, pokój – 21,70m; elementy konstrukcyjne:fundamenty: żelbetowe wylewane na mokro,  murowane z pustaka betonowego, stropy: stropy akermana ceramiczne,dach: dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej z oknami połaciowymi; elementy wykończenia: ściany i stropy: tynk cementowo – wapienny malowany, gładzie gipsowe, Stolarka okienna PCV, zamontowano rolety zewn , połaciowe drewniane,stolarka drzwiowa:drewniana płytowa typowa szklona oraz pełna, pokrycie dachu: blacho dachówka, rynny i rury spustowe: PCV. Elewacje: tynk mineralny, ocieplony styropianem 12 cm; Posadzki: terrakota, gres polerowany, panele podłogowe drewniane oraz parkiet;Instalacje:elektryczne,wod - kan., gazowa, centralnego ogrzewania z pieca dwufunkcyjnego gazowego Bereta, klimatyzacyjna w części budynku, rolety antywłamaniowe w części budynku, system alarmowy. Budynek gospodarczy – garaż.:budynek nieotynkowany, ocieplony pokryty blacho-dachówką; ściany wykonane z pustaka betonowego – murowane, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej; rynny i rury spustowe z PCV, brama wjazdowa segmentowa aluminiowa w kolorze drewnopodobnym; System alarmowy wraz z kamerą, drzwi wejściowe aluminiowe. Ogrodzenie od frontu z kamienia z przepierzeniami drewnianymi i bramą uchylną, w pozostałej części drewniane na cokole betonowym, liczne nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych podjazdy i chodniki z kostki brukowej.  
 
Nieruchomość jest oszacowana  na kwotę  -  441 297,17 zł
 
cena wywołania (2/3 sumy oszacowania)--------------------294 198,11 zł
wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania)-----------------44 129,72 zł.
 
 
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć  w/w rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania  w/w  nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.
 
ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul.Kościuszki 15 , 77105011131000002262475664
 
lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy  plac Kościuszki 14  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. 
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w  Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia  o przysądzeniu własności. 
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. 
Dodatkowe informacje pod nr tel :  690 207 873   lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl 
Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Oświecimu Waldemar Gajkowski