05.07.2022-Jawiszowice udział 1/2 nieruchomości lokalowej

2022-05-23

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,   że  w dniu  05.07.2022r.  godz. 12:00 w sali nr 206 , w  miejscu  -   Sąd Rejonowy   w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim,  odbędzie się

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

udziału 1/2 w nieruchomości,  dla której  Sąd Rejonowy w Oświęcimiu  V   Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi
KW nr KR1E/00042705/2

Współwłaścicielem  nieruchomości- udział 1/2 jest:  Mekla Ewa

Lokalizacja nieruchomości:  
nieruchomość lokalowa nr 4 położona w budynku nr 11 przy os. Paderewskiego w Jawiszowicach gm. Brzeszcze

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
 Budynek mieszkalny wielorodzinny V kondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony  w technologii tradycyjnej w zabudowie szeregowej, obiekt kilkudziesięcioletni. Budynek po termomodernizacji – ocieplony, elewacja odnowiona - otynkowana. Klatki schodowe odnowione – na podłogach lastrico, ściany otynkowane oraz malowane farbami emulsyjnymi. W podpiwniczeniu znajdują się piwnice. Budynek o funkcji mieszkalnej, nie jest wyposażony w windę. Drzwi wejściowe PCV z przeszkleniem, stolarka okienna PCV w kolorze białym. Stan techniczny zadowalający, standard typowy.
Lokal mieszkalny nr 4:
Powierzchnia użytkowa lokalu:  59,90 m2 -Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego została przyjęta na podstawie danych ujawnionych  w księdze wieczystej   Usytuowanie:    pierwsze piętro w budynku V kondygnacyjnym bez windy,   Program użytkowy:  przedpokój, łazienka, WC, 3 pokoje, kuchnia,  Przynależności: piwnica o pow. 4,0 m2, balkon oraz udział w częściach wspólnych 639/13875 cz.   Użytkowanie: lokal mieszkalny, użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Układ funkcjonalny:  korzystny dla celów mieszkalnych, pokoje nieprzechodnie,  Ściany i sufity: ściany malowane farbami emulsyjnymi, częściowo obłożone boazerią (przedpokój) oraz tapetowane, w łazience, WC i kuchni - ściany obłożone flizami, sufity w łazience, WC i kuchni – obłożone flizami, w przedpokoju boazeria oraz w pokojach obłożony kasetonami z wykończeniem drewnianym.  Podłogi posadzki:  panele podłogowe, płytki pcv oraz płytki ceramiczne    
Stolarka okienna pcv w kolorze białym, stolarka drzwiowa płytowa z przeszkleniem oraz drewniana, drzwi wejściowe drewniane z wewnętrznym obiciem skórzanym,   Ogrzewanie: CO i CW ogrzewanie sieci ciepłowniczej. Instalacje: wod-kan, elektryczna, teletechniczna, antenowa, gazowa, CO i CW z sieci ciepłowniczej,  

Udział 1/2 nieruchomości jest oszacowany  na kwotę  - 136 092,00zł

cena wywołania (3/4 sumy oszacowania)--------------------102 069,00 zł  
wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania)-----------------13 609,20 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć  w/w rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania  w/w  nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.  ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul.Kościuszki 15 , 77105011131000002262475664
lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy  plac Kościuszki 14  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w  Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia  o przysądzeniu własności.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Dodatkowe informacje pod nr tel :  690 207 873   lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl
Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.
KOMORNIK Waldemar Gajkowski