05.07.2022-Oświęcim udział 1/4 nieruchomości lokalowej

2022-05-23

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,   że  w dniu  05.07.2022r.  godz. 13:00 w sali nr 206 , w  miejscu  -   Sąd Rejonowy   w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim,  odbędzie się

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

udziału 1/4 w nieruchomości,  dla której  Sąd Rejonowy w Oświęcimiu  V   Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi
KW nr KR1E/00055448/6

Współwłaścicielem  nieruchomości- udział 1/4 jest:  Baraniak Edyta
Lokalizacja nieruchomości:  
nieruchomość lokalowa nr 4 położona w budynku nr 30 przy ul. Bałandy w Oświęcimiu

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Budynek mieszkalny wielorodzinny V kondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej w zabudowie wolnostojącej, kilkudziesięcioletni. Budynek po  termomodernizacji – ocieplony, otynkowany. Klatki schodowe - na podłogach lastrico, ściany w części płytki ceramiczne (na kondygnacji parteru), na wyższych kondygnacjach lamperia. Budynek o funkcji
mieszkalnej, nie jest wyposażony w windę osobową. Drzwi wejściowe z przeszkleniem, stolarka okienna  PCV w kolorze białym. Stan techniczny zadowalający, standard typowy.
Lokal mieszkalny nr 4
Powierzchnia użytkowa lokalu: 44,66 m2.Usytuowanie: pierwsze piętro w budynku V kondygnacyjnym bez windy.
Program użytkowy: przedpokój, łazienka z WC, kuchnia, pokój, pokój z wyjściem na balkon
Przynależności: udział związany z własnością lokalu: wielkość 4466/2956668 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Układ funkcjonalny: korzystny dla celów mieszkalnych, pokoje nieprzechodnie. Ściany i sufity: ściany malowane farbami emulsyjnymi, w kuchni opaska z płytek ceramicznych w łazience płytki ceramiczne, sufity malowane farbami emulsyjnymi, zabudowa stała– szafy wnękowe w przedpokoju. Podłogi posadzki: panele podłogowe oraz płytki ceramiczne. Stolarka okienna pcv w kolorze białym, stolarka drzwiowa płycinowa z częściowym przeszkleniem. Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej.Instalacje: wod-kan, elektryczna, teletechniczna, antenowa, gazowa, CW z piecyka gazowego. Stan techniczny: typowy – przeciętny.
Standard: przeciętny,

Udział 1/4 nieruchomości jest oszacowany  na kwotę  - 59 590,00zł

cena wywołania (3/4 sumy oszacowania)--------------------44 692,50 zł  
wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania)-----------------5 959,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć  w/w rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania  w/w  nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.  ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul.Kościuszki 15 , 77105011131000002262475664
lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy  plac Kościuszki 14  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w  Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia  o przysądzeniu własności.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Dodatkowe informacje pod nr tel :  690 207 873   lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl
Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.KOMORNIK Waldemar Gajkowski