27.09.2022-Brzeszcze udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej

2022-06-08


O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,   że  w dniu  27.09.2022r.  godz. 13:30 w sali nr 208 , w  miejscu  -   Sąd Rejonowy   w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim,  odbędzie się

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

udziału 1/2 w nieruchomości,  dla której  Sąd Rejonowy w Oświęcimiu  V   Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi  
KW nr KR1E/00003106/8
Współwłaścicielem  nieruchomości- udział 1/2 jest:  Przybyło Rafał
Lokalizacja nieruchomości:   Brzeszcze, ul. Siedliska 136

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Działka oznaczona nr ewid. 3237/16 o pow. 0,1407 ha - zabudowana. Działka o foremnym i regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, płaska, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Dojazd: brak prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej dot. działki ew. nr 3239/11, część drogi (działka ew. nr 3237/19) należy w udziale do dłużnika . Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna.
Zagospodarowanie:
 Budynek gospodarczy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, o pow. uż. wg wypisu z kartoteki budynków – 32 m2, kryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy  falistej, nieocieplony, w przeważającej części nieotynkowany z bramą stalową. Chodniki z płyt betonowych, Roślinność – trawniki, drzewka iglaste i liściaste, krzewy oraz roślinność przydomowa .Ogrodzenie w przeważającej części z siatki stalowej rozpiętej pomiędzy metalowymi słupkami na betonowej podmurówce w części frontowej murowane z wypełnieniem ze sztachet drewnianych na stelażu metalowym, brama wjazdowa stalowa z  wykończeniem ze sztachet drewnianych otwierana  ręcznie. Na działce słup elektryczny – betonowy.
Budynek mieszkalny nr 136 pow. użytkowa - 134 m2  jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, kilkudziesięcioletni (rok bud. ok 1960 r.), dwukondygnacyjny w całości podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, murowany z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, nieocieplony, otynkowany (tynk cementowo wapienny z boniami), dach o konstrukcji drewnianej płaski z pokryciem - papa na lepiku. Architektura typowa dla zabudowań jednorodzinnych – prosta bryła architektoniczna. Stolarka okienna częściowo PCV, zespolona w kolorze białym oraz drewniana skrzynkowa – starego typu. W podpiwniczeniu ściany białkowane, na podłogach  klepisko.Podstawowe elementy konstrukcyjne.Fundamenty: betonowe.Ściany zewnętrzne: murowane z cegły,Ściany wewnętrzne: murowane z cegły na zaprawie cementowo wapiennej.Stropy: żelbetowe.Dach: konstrukcja drewniana z pokryciem - papa na lepiku.Schody: żelbetowe zabiegowe ze spocznikiem wykończone lastriko Ściany: na poziomie wysokiego parteru: tynk cementowo-wapienny, malowany farbami emulsyjnymi, w jednym pokoju częściowo panele PCV, w łazience częściowo płytki  ceramiczne, w kuchni opaska z płytek ceramicznych, na poziomie pierwszego piętra: tynk cementowo-wapienny, malowany farbami emulsyjnymi, w łazience brak wykończenia ścian, w WC częściowo płytki  ceramiczne oraz tynk strukturalny, na klatce schodowej tapeta ścienna, w WC tynk cementowo – wapienny malowany, emulsyjny,Sufity: na poziomie wysokiego parteru: tynk cementowo-wapienny malowany emulsyjnie na poziomie pierwszego piętra: tynk cementowo-wapienny malowany emulsyjnie, częściowo panele sufitowe – styropianowe, widoczne zawilgocenia oraz odparzeniaStolarka okienna: częściowo stara skrzynkowa – drewniana na poziomie pierwszego piętra oraz PCV - zespolona w kolorze białym n poziomie wysokiego parteru,Stolarka drzwiowa: drzwi płycinowe pełne oraz z częściowym przeszkleniem oraz drewniane. Podłogi i posadzki: na poziomie wysokiego parteru: panele podłogowe oraz płytki ceramiczne, na poziomie pierwszego piętra: deski na legarach, linoleum oraz płytki ceramiczne. Elewacja nieocieplona, otynkowana (tynk cementowo wapienny z boniami). Pokrycie dachu: papa na lepiku. Rynny i rury spustowe: stalowe. Instalacje: instalacje elektryczne instalacja wodociągowa instalacja kanalizacyjna CO z pieca na opał CW z bojlera Stan techniczny: zróżnicowany, budynek po częściowej modernizacji oraz do dalszych prac remontowych, częściowo wymieniona stolarka okienna, Standard użytkowy: zróżnicowany, na poziomie wysokiego parteru typowy do odświeżenia, na poziomie pierwszego piętra do remontu i modernizacji

Udział 1/2 nieruchomości jest oszacowany  na kwotę  - 189 850,00zł
cena wywołania (3/4 sumy oszacowania)--------------------142 387,50 zł  
wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania)-----------------18 985,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć  w/w rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania  w/w  nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.  ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul.Kościuszki 15 , 77105011131000002262475664
lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy  plac Kościuszki 14  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w  Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia  o przysądzeniu własności.  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Dodatkowe informacje pod nr tel :  690 207 873   lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl  .Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.


KOMORNIK Waldemar Gajkowski