Licytacje - nieruchomości niezabudowane

02.08.2022-Nowa Wieś udział 1/2 w nieruchomości gruntowej