Licytacje - nieruchomości zabudowane

udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,KR1E/00042705/2, Jawiszowice
Udziały w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - KR2E/00015341/1 KR2E/00015340/4, Łęki
KR1E/00050671/3, nieruchomość lokalowa, Brzeszcze