Licytacje - nieruchomości zabudowane

27.09.2022-Brzeszcze udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej
05.07.2022-Oświęcim udział 1/4 nieruchomości lokalowej
05.07.2022-Jawiszowice udział 1/2 nieruchomości lokalowej