II termin, Bulowice

2019-05-23

                                                                            OBWIESZCZENIE 

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, w z. art,  983 kpc, że  w dniu  06.06.2019r.  godz. 14:00 w sali nr 205 , w  miejscu  -   Sąd Rejonowy   w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14,  odbędzie się
 
                                                                          II    L I C Y T A C J A
 
 
nieruchomości,  dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystychw Kętach  prowadzi 
KW nr KR2E/00035856/0
 
Właścicielami   nieruchomości, w ramach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej  są 
 
Matejko Zuzanna 
Matejko Mariusz 
 
 
Lokalizacja nieruchomości: 32-652 Bulowice ul. Stara Droga 230 A
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
 
Nieruchomość    składa się z działki  o nr ewidencyjnym nr 722/4, o powierzchni 0,0805 ha, działka o regularnym kształcie - prostokątnym, płaska, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem niemieszkalnym - inwentarskim;  uzbrojenie: sieć wodociągowa miejska, sieć elektroenergetyczna przyłączona z nieruchomością sąsiedniej, sieć kanalizacji do własnego szamba, sieć gazowa w okolicy;  budynek niemieszkalny w zabudowie wolnostojącej – inwentarski, wolnostojący, posadowiony w płd. części działki, murowany z pustaków oraz cegły, parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą, pow. zabudowy 57m2, rok budowy 1973r, obiekt nieocieplony, nieotynkowany, wyposażony w stolarkę okienną i drzwi wejściowe, obiekt w średnim stanie technicznym do remontu generalnego lub wyburzenia; budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, murowany, ocieplony styropianem. Obiekt wzniesiony na podstawie pozwolenia na budowę nr 129/08/K z dnia 25 czerwca 2008r. znak WAB.7351.145/08/K wg projektu typowego „Dom w Perłówce”. Zgodnie z informacją uzyskaną od dłużnika, budynek nie został oddany do użytkowania (nie zgłoszono zakończenia prac budowlanych). Budynek składa się z parteru oraz poddasza użytkowego oraz garażu jednostanowiskowego w bryle budynku. Budynek do końcowego wykończenia, tj. wykonania oblicowania ścian zewn. przy gruncie, wymalowania elewacji, wymalowania ścian toalety, położeniu płytek na balkonie oraz na schodach przed wejściem do budynku; na parterze znajduje się garaż jednostanowiskowy o pow. uż. 18m2, wiatrołap (2,6m2), hol (4,1m2), łazienka (3,3m2), kotłownia (5,6m2), salon z jadalnią (22,4m2) i kuchnia (8,7m2).Na poddaszu znajduje się hol (7,8m2), pomieszczenie gospodarcze (2m2), 3 pokoje (2 x 12,4m2, 13,5m2), łazienka (6,1m2).Na parterze w salonie zainstalowany kominek opalany drewnem bez płaszcza grzewczego, Powierzchnia użytkowa  - 103 m2, Dodatkowo garaż jednostanowiskowy o pow. użytkowej 18 m2, Podstawowe elementy konstrukcyjne: fundamenty: żelbetowe wylewane na mokro; ściany zewnętrzne: murowane z pustaka ceramicznego, ocieplone styropianem 30cm;ściany wewnętrzne: murowane z pustaka ceramicznego; kominy: murowane z pustaków systemowych; stropy: nad parterem płyty żelbetowe, nad poddaszem strop drewniany; dach: dwuspadowy symetryczny o konstrukcji drewnianej z jaskółkami; schody: żelbetowe zabiegowe; balkony: płyta żelbetowa wspornikowa.  Na rzecz każdoczesnych włascicieli  licytowanej  nieruchomości  ustanowiona jest  niedpłatna służebność przejazdu i przechodu. 

nieruchomość jest oszacowana  na kwotę  ------------------301. 964,00zł 
cena wywołania (2/3 sumy oszacowania)-------------------- 201.309,33  zł  
wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania)-------------------30.196,40 zł 
 
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć  w/w rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania  w/w  nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.
 
ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul.Kościuszki 15 , 77105011131000002262475664
 
lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy  plac Kościuszki 14  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. 
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w  Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia  o przysądzeniu własności. 
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. 
Dodatkowe informacje pod nr tel :  690 207 873   lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl 
Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.
 
 
KOMORNIK Waldemar Gajkowski